1 Οκτωβρίου, 2021

Οψεις ρητίνης σε 3 δοντια

1 Οκτωβρίου, 2021

Αισθητικές Όψεις

1 Οκτωβρίου, 2021

Όψεις ρητίνης στα πρόσθια 6 δόντια

21 Μαΐου, 2021

Αισθητικές Όψεις

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια στροφή της οδοντιατρικής σε λιγότερο επεμβατικές και ατραυματικές τεχνικές για την αποκατάσταση ή την αισθητική βελτίωση του χαμόγελου. Μία από τις τεχνικές που κερδίζει καθημερινά έδαφος είναι η χρήση των αισθητικών όψεων. Οι όψεις συνήθως είναι από πορσελάνη ή ρητίνη. Ειδικά οι όψεις ρητίνης μπορεί να είναι εξατομικευμένες (κατασκευασμένες σε […]

24 Μαρτίου, 2021

Οψεις ρητίνης σε 3 δοντια

Οψεις ρητίνης σε 3 δοντια, “ταλαιπωρημενα” απο εμφραξεις και αποτριβη και αλλαξε ολο το χαμογελο. Πού μπορούν να εφαρμοστούν;-για την αλλαγή του χρώματος των δοντιών-σε δόντια που έχουν πολλά και εκτεταμένα σφραγίσματα-σε δόντια που είναι αραιά (για να κλείσουμε το κενό)-σε δόντια μικρά ή σε δόντια σπασμένα (για να τα μεγαλώσουμε)-σε δόντια με αποτριβές-σε στραβά […]

1 Φεβρουαρίου, 2021

Life Advice Made Simple

Living in today’s metropolitan world of cellular phones, mobile computers and other high-tech gadgets is not just hectic but very impersonal. We make money and then invest our time and effort in making more money. Does it end? Not usually because we are never satisfied. How many times have we convinced ourselves that if only […]

1 Φεβρουαρίου, 2021

New Thougths for 2021

New thoughts can come from taking a new perspective on things. One way to do that is to challenge the assumptions that exist. For example, is love really a feeling of desire or attachment? This is a common assumption, but what if we challenge this? New Thoughts on Love Desire and attachment can be strong […]

You are here: Page 0